Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
RybanyHľadať
 
 

Dokumenty

Dokumenty

Uznesenia z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Rybanoch, konaného 25.3.2019
 Uznesenia OZ 25.3.2019.pdf (73.8 kB) (73.8 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rybany č. 3/2019 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Rybany
 Návrh VZN č. 3_2019 o určení výšky finančných príspevkov - MŠ, ŠKD, ŠJ.pdf (155.3 kB) (155.3 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rybany č. 2/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej Obcou Rybany
 Návrh VZN č. 2_2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa.pdf (100 kB) (100 kB)

Rozpočet 2019-2021
 R návrh 2019-2021.pdf (785.3 kB) (785.3 kB)

Rozpočet ZŠ 2019-2021
 R_ZŠ návrh 2019-2021.pdf (285.2 kB) (285.2 kB)

Uznesenia z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Rybanoch, konaného 18.2.2019
 Uznesenia OZ 18.2.2019.pdf (59 kB) (59 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rybany č. 1/2019 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby
 VZN č. 12019 R o sociálnych službách.pdf (23.8 kB) (23.8 kB)

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Rybany
 Zásady odmeňovania poslancov OcZ Rybany.pdf (121 kB) (121 kB)

Uznesenia Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rybanoch, konaného dňa 28.11.2018
 Uznesenia Ustanovujúceho zasadnutia OZ 28.11.2018.pdf (147.6 kB) (147.6 kB)

Uznesenia z 20. zasadania Obecného zastupiteľstva v Rybanoch, konaného 13.9.2018
 Uznesenia OZ 13.9.2018.pdf (97.1 kB) (97.1 kB)

Uznesenia z 19. zasadania Obecného zastupiteľstva v Rybanoch, konaného 25.6.2018
 Uznesenia OZ 25.6.2018.pdf (97.7 kB) (97.7 kB)

Záverečný účet obce Rybany a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
 Záverečný účet obce za rok 2017.pdf (819.2 kB) (819.2 kB)

Uznesenia z 18. zasadania Obecného zastupiteľstva v Rybanoch, konaného 19.3.2018
 Uznesenia OZ 19.3.2018.pdf (96.8 kB) (96.8 kB)

Schválený rozpočet 2018-2020
 Schválený rozpočet 2018 - 2020.pdf (860.1 kB) (860.1 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rybany č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 VZN 3_2017.pdf (75.1 kB) (75.1 kB)

Uznesenia zo 17. zasadania Obecného zastupiteľstva v Rybanoch, konaného 15.12.2017
 Uznesenia OZ 15.12.2017.pdf (17.6 kB) (17.6 kB)

Uznesenia zo 16. zasadania Obecného zastupiteľstva v Rybanoch, konaného 18.9.2017
 Uznesenia OZ 18.9.2017.pdf (53.4 kB) (53.4 kB)

Uznesenia z 15. zasadania Obecného zastupiteľstva v Rybanoch, konaného 26.06.2017
 Uznesenia OZ 26.6.2017.pdf (658.2 kB) (658.2 kB)

Uznesenie zo 14. zasadania Obecného zastupiteľstva v Rybanoch, konaného 20.03.2017
 Uznesenie OZ 20.3.2017.doc (43.5 kB) (43.5 kB)

Potvrdenie o cene
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 PoC.pdf (878.2 kB) (878.2 kB)

Uznesenie z 13. zasadania Obecného zastupiteľstva v Rybanoch, konaného 12.12.2016
 Uznesenie OZ 12.12.2016.doc (42.5 kB) (42.5 kB)

Uznesenie z 12. zasadania Obecného zastupiteľstva v Rybanoch, konaného 26.9.2016
 Uznesenie OZ 26.9.2016.doc (40 kB) (40 kB)

Uznesenie z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva v Rybanoch, konaného 20.6.2016
 Uznesenie OZ 20.6.2016.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

Rozpočet 2016-2018
 Rozpočet 2016-2018.pdf (514.4 kB) (514.4 kB)

Uznesenie z 10. zasadania Obecného zastupiteľstva v Rybanoch, konaného 23.3.2016
 Uznesenie OZ 23.3.2016.doc (33 kB) (33 kB)

Uznesenie z 9. zasadania Obecného zastupiteľstva v Rybanoch, konaného 22.2.2016
 Uznesenie OZ 22.02.2016.doc (36 kB) (36 kB)

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Rybany na roky 2015-2024
 PHRSR 2015-2024 Rybany.doc (5 MB) (5 MB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Návrh VZN č. 1_2015 o MD a MP za KO a DSO.doc (123.5 kB) (123.5 kB)

Uznesenia z 8. zasadania Obecného zastupiteľstva v Rybanoch, konaného 14.12.2015
 Uznesenie OZ 14.12.2015.pdf (27.8 kB) (27.8 kB)

Uznesenie zo 7. zasadania Obecného zastupiteľstva v Rybanoch, konaného 26.10.2015
 Uznesenie OZ 26.10.2015.pdf (49.1 kB) (49.1 kB)

Uznesenie zo 6. zasadania Obecného zastupiteľstva v Rybanoch, konaného 2.9.2015
 Uznesenie OZ 2.9.2015.doc (47 kB) (47 kB)

Uznesenie z 5. zasadania Obecného zastupiteľstva v Rybanoch, konaného 18.6.2015
 Uznesenie OZ 18.6.2015.pdf (28.6 kB) (28.6 kB)

Uznesenie zo 4. zasadania Obecného zastupiteľstva v Rybanoch, konaného 18.5.2015
 Uznesenie OZ 18.5.2015.doc (36 kB) (36 kB)

Uznesenie z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Rybanoch, konaného 23.3.2015
 Uznesenie OZ 23.3.2015.pdf (113.3 kB) (113.3 kB)

Uznesenie z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Rybanoch, konaného 6.3.2015
 Uznesenie OZ 6.3.2015.doc (30.5 kB) (30.5 kB)

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rybanoch, konaného dňa 9.12.2014
 Uznesenie OZ 9.12.2014.doc (47 kB) (47 kB)

Programový rozpočet - návrh
 Programový rozpočet NÁVRH.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rybany č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
 VZN 2_2013.doc (143.5 kB) (143.5 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rybany č. 1/2013, ktorým sa vymedzujú podmienky pre držanie psov
 VZN č.1_2013 o psoch.doc (46.5 kB) (46.5 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rybany č. 6/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rybany na rok 2013
 VZN č. 6_2012 o dotáciách na mzdy MŠ Rybany.doc (47.5 kB) (47.5 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rybany č. 5/2012 o odpadoch
 VZN 5_2012.doc (61.5 kB) (61.5 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rybany č. 4/2012 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN č. 4_2012 o MD a MP za KO a DSO.doc (138 kB) (138 kB)

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012
 Dodatok k VZN 3_2012.doc (30.5 kB) (30.5 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rybany č. 3/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čistočnú úhradu nákladov na činnosť škol
 VZN 3_2012.doc (54.5 kB) (54.5 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rybany č. 5/2011 o spôsobe prideľovania nájomných bytov
 VZN 5_2011.doc (52 kB) (52 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rybany č. 4/2011 - Sadzobník miestnych poplatkov za poskytnuté služby fyzickým alebo právnickým osobám
 VZN č. 4_2011 o miestnych poplatkoch.doc (38.5 kB) (38.5 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rybany č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN č. 3_2011.doc (73.5 kB) (73.5 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rybany č. 1/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať Povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou
 VZN 1_2011.doc (36 kB) (36 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rybany č. 2/2010 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby
 VZN č. 2_2010 o sociálnych službách.doc (74 kB) (74 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rybany č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN č. 1_2010 o MD a poplatkoch za KO a DSO.doc (70.5 kB) (70.5 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rybany č. 2/2009 o čase predaja, poskytovaní služieb a označení prevádzok
 VZN č. 2_2009 o čase predaja, poskytovaní služieb a označení prevádzok.doc (43 kB) (43 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rybany č. 1/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach
 VZN č. 1_2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb.doc (44 kB) (44 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rybany č. 5/2008 o poskytovaní prepravnej služby, spôsobe určenia úhrady a výšky úhrady za prepravnú službu
 VZN č. 5_2008 o prepravnej službe.doc (68 kB) (68 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rybany č. 4/2008, ktorým sa menia niektoré všeobecne záväzné nariadenia Obce Rybany v súvislosti so zavedením meny euro
 VZN č. 4_2008 - euro.doc (30.5 kB) (30.5 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rybany č. 2/2005 vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území Obce Rybany a ďalších povinností na úseku ochrany ovzdušia
 VZN č. 2_2005 o ovzduší.doc (70 kB) (70 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rybany č. 1/2005 o poskytovaní dotácií
 VZN č. 1_2005 o poskytovaní dotácií.doc (46 kB) (46 kB)

Štatút obce Rybany
 Štatút - Rybany.doc (196 kB) (196 kB)

ÚvodÚvodná stránka