Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
RybanyHľadať
 
 

Erb obce

ERB OBCE A JEHO HISTÓRIA


                   

 

     Erb je mimoriadne vzácnou a krásnou pamiatkou obce. Výjav na štíte, dve skrížené ryby korešpondujúce s názvom obce, sa v odbornej terminológii označuje ako hovoriaci. Jeho vznik sa zaraďuje do 15. stor., aj keď najstarší známy odtlačok typária je na liste z 15. februára 1548, ktorý rade mesta Trnavy poslali richtár a starší z Rybian (z Ryben).

 

     O viac ako 1 a pol storočia sa stretávame s novou pečaťou. Je dátovaná rokom 1711 so zachovaným pôvodným motívom – dvoma skríženými rybami. Prázdne polia štítu vypĺňa šesť zlatých ružičiek.  

     V poradí treťou používanou pečaťou je pečať dátovaná rokom 1747. Tu sa už nestretávme so skríženými rybami. Pravdepodobne na zásah ostrihomského arcibiskupa, ktorému majetky obce až do roku 1918 patrili, je na ňom postava biskupa s berlou v ľavej ruke. Sedem rokov (1779 – 1786) používala obec striedavo toto a predchádzajúce pečatidlo z roku 1711, potom už len pečatidlo s rybami.

     Motív dvoch skrížených rýb opäť nachádzame na okrúhlej nedatovanej pečiatke, použitej na listine z roku 1873. Priestor medzi rybami je vyplnený štyrmi hviezičkami. Kolopis: GEMEINDE RIBÉN nie je písaný latinsky ale nemecky (die Gemeinde = obec) s pomaďarčeným názvom obce.

     Úpadkovú formu vývoja nadobúda obecný znak z roku 1883. Je na ňom vyobrazená vodorovne ležiaca iba jedna ryba, bez akýchkoľvek doplnkov, kolopis je písaný po maďarsky.

     Nedatovaná pečiatka použitá v roku 1892 má opäť námet dvoch skrížených rýb, bez ozdôb.

     Z roku 1895 sa zachoval odtlačok nedatovanej gumenej pečiatky, na ktorom sú znázornené dve skrížené ryby hlavami dolu, bez heraldickej výzdoby.

     Snahu o heraldickejšie stvárnenie motívu skrížených rýb a návrat k pôvodnej predlohe z roku 1711 možno vybadať na odtlačku gumenej pečiatky datovanej rokom 1906. V kruhu sú v zvisle šrafovanom francúzskom klasicistickom štíte umiestnené dve skrížené ryby so znázornenými šupinami. Voľný priestor vypĺňa šesť ružičiek.

     Medzi svetovými vojnami používali Rybany nedatovanú okrúhlu gumenú pečiatku. V menšom sústrednom kruhu sú realisticky so šupinami znázornené dve skrížené ryby s hlavami smerujúcimi dolu. Vonkajší kolopis: Krajina: SLOVENSKO. *okres: BÁNOVCE. Vnútorný kolopis: *OBEC: RYBANY.*. Na základe zistených archívnych materiálov touto pečiatkou potvrdzovali tlačivá od 30. apríla 1927 až do 1. januára 1940.


 
ÚvodÚvodná stránka