Prechod na navigáciu vodorovná
RybanyHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Rybany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 16-30 z 173
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
9/2018J.P.Kúpna zmluvaPrepravný vozík na hasičskú mašinu 750,00 €8.5.2018nestanovený
8/2018STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 BratislavaZmluva o dielo č. 2018/EE/01/007Realizácia stavebných prác na stavbe: "Oprava miestnych komunikácií v ovci Rybany"39 312,00 €21.4.201831.8.2018
7/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 38 145 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRPoskytnutie dotácie3 000,00 €11.4.2018nestanovený
6/2018KOMENSKY, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP18/03/059Poskytovanie služby Škôlka KOMENSKY Plus - virtuálna knižnica, aplikačné programy9,00 €11.4.2018nestanovený
5/2018Pri Jazere plus s.r.o.Zmluva o dielo č. 02/2018Realizácia stavebných úprav existujúcej spevnenej plochy a oplotenia v areáli hasičskej zbrojnice v Obci Rybany34 295,75 €28.3.2018nestanovený
4/2018Bánovská regionálna a rozvojová agentúra, Školská 31/22, 957 01 Bánovce nad BebravouZmluva o dielo č. 1/2018Vypracovanie a odovzdanie ŽoPD - Výstavba detského ihriska v obci Rybany 250,00 €27.2.2018nestanovený
3/2018Jozef H., RybanyKúpna zmluvaPredaj parcely K-CN č. 1796/5076,00 €20.2.2018nestanovený
2/2018JURVAL, s.r.o.Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k pozemkuPredaj pozemku parc. č. 247/6 o výmere 96 m2 (v podiele 3/84), zastavané plochy a nádvoria na LV č. 161258,00 €20.2.2018nestanovený
1/2018RECYKLOGROUP, a. s. BratislavaZmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Spolupráca pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci10 181,91 €1.2.2018nestanovený
18/2017Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 TrenčínDohoda o elektronickom doručovaní Elektronické doručovanie0,00 €23.11.2017nestanovený
17/2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, Nám. SNP 151/6, 958 01 PartizánskeDohoda č. 17/09/012/28Zabezpečovanie a výkon menších obecných služieb0,00 €15.11.201731.12.2018
16/2017innogy Slovensko, s.r.o.Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynuProdukt Biznis Fix0,00 €20.9.201731.12.2019
15/2017Všeobecná úverová banka, a.s.Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1199/2017/DVyplňovacie právo k blankozemnke0,00 €15.9.2017nestanovený
14/2017Všeobecná úverová banka, a.s.Zmluva o termínovanom úvere č. 818/2017/UZPoskytnutie úveru vo výške 350 000,00 €0,00 €15.9.2017nestanovený
13/2017Slovak Telekom, a.s.Rámcová zmluva o spolupráciDohoda o osobitných rámcových podmienkach Magenta Mobile/Magenta 1 Biznis0,00 €1.9.2017nestanovený
Položky 16-30 z 173
ÚvodÚvodná stránka