Prechod na navigáciu vodorovná
RybanyHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Rybany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 31-45 z 173
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
12/2017Ing. Katarína K.Zámenná zmluvaZámena pozemkov parc. registra C č. 1796/47, 1796/48 a parc. registra E č. 549 0,00 €25.8.2017nestanovený
11/2017Ing. Ján M.Kúpna zmluvaČerpadlo Wilo stratos para 25/l 328,00 €8.8.2017nestanovený
10/2017Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítorZmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a audit súladu k 31.12.20172 600,00 €26.7.201730.11.2018
9/2017STRABAG, s.r.o. BratislavaDodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2017/EE/01/005Zmena článku 4 - Cena za dielo14 746,72 €21.6.2017nestanovený
8/2017MVE Rybany, s.r.o.Zmluva o zriadení vecného bremenaZriadenie vecného bremena0,00 €19.4.2017nestanovený
7/2017Generali Poisťovňa, a.s.Dodatok č. 2 zo dňa 12.4.2017 k Poistnej zmluve č. 2405180976Úprava rozsahu poistenia a splatnosti poistného1 961,56 €13.4.2017nestanovený
6/2017STRABAG, s.r.o.Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 2014/EE/01/032Prestavenie objemu prác II.etapy pre rok 201739 800,00 €7.4.2017nestanovený
5/2017STRABAG, s.r.o.Zmluva o dielo č. 2017/EE/01/005Realizácia stavby Rekonštrukcia účelovej komunikácie v Obci Rybany14 166,13 €30.3.201730.6.2017
4/2017Západoslovenská distribučná, a. s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavypripojenie do distribučnej sústavy0,00 €22.3.2017nestanovený
3/2017STRABAG, s.r.o.Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 2014/EE/01/032Zmena objemu prác pre rok 2017 a zmena zmocnenca zhotoviteľa0,00 €10.3.2017nestanovený
2/2017Bánovská regionálna rozvojová agentúraZmluva o dielo Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania obce Rybany  390,00 €3.3.2017nestanovený
1/2017Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.Kúpna zmluvy č. 2/Rybany-BebravaNovovzniknuté parcely odčlenené z pozemkových nehnuteľností - parc. reg. E č.1427 a parc. reg. E č. 142317 103,15 €17.1.2017nestanovený
16/2016SLOVMAS, a.s. BratislavaZmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkovZabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov v obci0,00 €1.12.2016nestanovený
15/2016Generali Poisťovňa, a.s.Dodatok č. 1 zo dňa 30.11.2016 k Poistnej zmluve č.: 2405180976Poistenie stavieb - rozsah, splatnosť poistného1 961,57 €1.12.2016nestanovený
14/2016MVE Rybany, s.r.o.Zmluva o zriadení vecného bremenaZriadenie vecného bremena "in rem"0,00 €24.11.2016nestanovený
Položky 31-45 z 173
ÚvodÚvodná stránka