Prechod na navigáciu vodorovná
RybanyHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Rybany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 46-60 z 183
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
7/2017Generali Poisťovňa, a.s.Dodatok č. 2 zo dňa 12.4.2017 k Poistnej zmluve č. 2405180976Úprava rozsahu poistenia a splatnosti poistného1 961,56 €13.4.2017nestanovený
6/2017STRABAG, s.r.o.Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 2014/EE/01/032Prestavenie objemu prác II.etapy pre rok 201739 800,00 €7.4.2017nestanovený
5/2017STRABAG, s.r.o.Zmluva o dielo č. 2017/EE/01/005Realizácia stavby Rekonštrukcia účelovej komunikácie v Obci Rybany14 166,13 €30.3.201730.6.2017
4/2017Západoslovenská distribučná, a. s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavypripojenie do distribučnej sústavy0,00 €22.3.2017nestanovený
3/2017STRABAG, s.r.o.Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 2014/EE/01/032Zmena objemu prác pre rok 2017 a zmena zmocnenca zhotoviteľa0,00 €10.3.2017nestanovený
2/2017Bánovská regionálna rozvojová agentúraZmluva o dielo Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania obce Rybany  390,00 €3.3.2017nestanovený
1/2017Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.Kúpna zmluvy č. 2/Rybany-BebravaNovovzniknuté parcely odčlenené z pozemkových nehnuteľností - parc. reg. E č.1427 a parc. reg. E č. 142317 103,15 €17.1.2017nestanovený
16/2016SLOVMAS, a.s. BratislavaZmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkovZabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov v obci0,00 €1.12.2016nestanovený
15/2016Generali Poisťovňa, a.s.Dodatok č. 1 zo dňa 30.11.2016 k Poistnej zmluve č.: 2405180976Poistenie stavieb - rozsah, splatnosť poistného1 961,57 €1.12.2016nestanovený
14/2016MVE Rybany, s.r.o.Zmluva o zriadení vecného bremenaZriadenie vecného bremena "in rem"0,00 €24.11.2016nestanovený
13/2016SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. BratislavaDodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 144101059Zmeny v technickej špecifikácii OM odbetareľa, platnosti zmluvy, cene za dodávku silovej elektriny a v platobných podmienkach0,00 €16.11.201631.12.2017
12/2016SLOVMAS, a.s. BratislavaZmluva o budúcej zmluveUzatvorenie zmluvy na zabezpečenie združeného nakladania s oddelene vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu0,00 €8.11.201630.11.2016
11/2016SLOVLIGHT, s.r.o.Zmluva o dielo č. 3/2016Stavebné práce - Údržba a modernizácia verejného osvetlenia v obci Rybany11 960,54 €19.10.201614.12.2016
10/2016MARO, s.r.o. SučanyKúpna zmluva č. 02/2016Dodanie tovaru pre vybavenie telocvične pri ZŠ Rybany4 310,40 €2.8.2016nestanovený
9/2016Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor Zmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky k 31.12.20162 500,00 €26.7.201630.11.2017
Položky 46-60 z 183
ÚvodÚvodná stránka