Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
RybanyHľadať
 
 

INFORMÁCIA O SYSTÉME TRIEDENÉHO ZBERUVytlačiť
 

Triedený zber je na základe zákona o odpadoch zavedený v každom meste a obci. Občania triedia odpad alebo jeho zložky podľa jeho druhov, kategórií alebo iných kritérií. Samotný triedený zber teda vzniká práve vďaka občanom daného mesta alebo obce, ktorí odpad vzniknutý v domácnosti triedia do nádob alebo vriec naň určených. Zodpovedným triedením tak priamo vstupujú do systému triedeného zberu.


Triedený zber v mestách a obciach zabezpečuje zberová spoločnosť, ktorá vytriedený odpad odváža a zhromažďuje. Ten je následne dotrieďovaný a odvážaný na ďalšie spracovanie.


Finančné náklady spojené s triedeným zberom papiera, plastu, skla a kovov nehradí občan v miestnom poplatku, ale znáša ich výrobca vyhradeného výrobku. Výrobca znáša všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie oddelene zbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu.


Správnym triedením napomáhame recyklácii, čiže opätovnému využitiu už použitých materiálov a produktov a chránime tak životné prostredie.


Dôležité je uvedomiť si základné priority v odpadovom hospodárstve:
1. predchádzanie vzniku odpadu
2. príprava na opätovné použitie
3. recyklácia
4. iné zhodnocovanie (napr. energetické)
5. zneškodňovanie


Veríme, že sa nám spoločne bude dariť pri ochrane nášho životného prostredia.


 
 
ÚvodÚvodná stránka