Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
RybanyHľadať
 
 

Pamiatky

KULTÚRNO - HISTORICKÉ HODNOTY OBCE 
 • zachovalá pôdorysná forma námestia – okrúhlica s ušnicovým rozvinutím
 • zachovalá historická parcelácia námestia – úzke dlhé parcely
 • zachovalé obytné domy s radením kolmo na námestie – jednotraktové trojpriestorové  domy s valbovou strechou a dvojosovým priečelím s klasicizujúcimi a secesnými prvkami regionálnej architektúry na priečelí
 • rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých ( pôvodne gotický ) zo začiatku 14. stor. s renesančnou klenbou, v 20. stor. bol rozšírený pristavanou loďou
 • pôvodný neskorobarokový oltár z 18. stor. s obrazom Nanebovzatia Panny Márie a sochou Piety
 • gotický zvon z roku 1519 s nápisom Kristus kráľ  prichádza s mierom. Boh stvoril človeka. Ježiš, Mária roku Pána 1519
 • neskorobaroková kaplnka z 18. stor. na cintoríne
 • kríže a prícestné sochy: baroková socha sv. Jána Nepomuckého (1786), kamenný kríž za kostolom (1787), socha sv. Floriána, sv. Antona (1914), súsošie Najsvätejšej Trojice (1899) a iné
 • ľudová škola z roku 1857
 • budova obvodného notárskeho úradu z roku 1923 (dnes obecný úrad)
 • zachovalý typický ľudový odev
 • ľudové a nábožné piesne

 
ÚvodÚvodná stránka