Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
RybanyHľadať
 
 

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE RYBANY

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE RYBANY

 

 

 

Tento projekt bol realizovaný s finančnou pomocou Európskej únie

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom

Operačného programu Základná infraštruktúra,

ktorého riadiacim orgánom je

Ministertvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 

 

 

SPRACOVATEĽ :

NEUTRA – architektonický ateliér – Ing. arch. Peter Mizia,

Farská č.1, 949 01 Nitra

 


HLAVNÝ RIEŠITEĽ :

Ing.arch. Peter Mizia, Ing. Jana Piačeková

 

 

OBSTARÁVATEĽ :

Obec Rybany

 

 

 

 

 

TEXTOVÁ ČASŤ


 
ÚPN OBCE RYBANY
 ÚPN OBCE RYBANY.doc (1.3 MB) (1.3 MB)

 

 

VÝKRESOVÁ ČASŤ 


 
ŠIRŠIE VZŤAHY
 1a ŠIRŠIE VZŤAHY.rar (3.7 MB) (3.7 MB)

 
VÝKRES OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY - STRESOVÉ JAVY
 2b VOP A TK - STRESOVÉ JAVY.rar (7 MB) (7 MB)

 
VÝKRES ORGANIZÁCIE A REGULÁCIE S VYZNAČENÝMI VEREJNOPROSPEŠNÝMI STAVBAMI
 4 VÝKRES OaR S VYZNAČENÝMI VEREJNOPROSPEŠNÝMI STAVBAMI.rar (2.4 MB) (2.4 MB)

 
VÝKRES VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA
 5 VÝKRES VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA.rar (1.9 MB) (1.9 MB)

 
VÝKRES VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA - VODNÉ HOSPODÁRSTVO
 6 VÝKRES VTV - VODNÉ HOSPODÁRSTVO.rar (809.9 kB) (809.9 kB)

 
VÝKRES VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA - ENERGETIKA
 7 VÝKRES VTV - ENERGETIKA.rar (723.4 kB) (723.4 kB)

 
VÝKRES PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKYCH A LESNÝCH POZEMKOV NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY
 8 VÝKRES PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA.rar (7.4 MB) (7.4 MB)

 
ÚvodÚvodná stránka